Battle Charity RUN

Chystaná velká charitativní akce, která proběhne 6.10. ve Stromovce a s ní spojené založení stejnojmenné neziskové organizace Battle Charity RUN, která od teď bude organizovat všechny charitativní akce, pořádané Fitness Bitevní pole

Více na:
Facebook/BattleCharityRUN
______________________________________________

Akce je ještě před námi, nicméně už nyní bych chtěl velice poděkovat Všem, kdo se na ní podílí .
_______________________________________________

🏨 Fakultní nemocnice v Motole , kdy jmenovitě chci zmínit Mariana Pavlíčka, herního specialistu Kliniky Dětské onkologie a hematologie 2.LF UK a FN Motol, který mi nabídl pomocnou ruku při realizaci celého nápadu .
_______________________________________________

🏃🏻‍♂️🏃🏼‍♂️ David Svoboda a Jan Mühlfeit za to, že bez váhání přijali pozvání a velmi ochotně se zapojili do této akce pro Dobrou Věc .
_______________________________________________

📸 Tony Danilov za zrealizování fotky a příjemné společnosti nejen při jízdě autem .
_______________________________________________

✏️ Isobar / Pavel Flegl za vytvoření myšlenky loga .
_______________________________________________

🎨 Jakub Havránek Jakub Jcop Kudlacek za grafické zpracování plakátu .
_______________________________________________
❤️ #BattlefieldFamily za velkou iniciativu – opravdu podpora celé rodiny:)) Už nyní je nahlášeno 25 závodníku a dle částek, které jste nahlásili, vybráno bezmála 10 000,- .

Děkuju nejen za sebe, ale hlavně za pacienty @fnmotol , kterým tímto celým uděláme hezký den 😊 .

________________________________________________

Fitness Bitevní pole , Bitevní pole

#FitnessBitevnipole #Bitevnipole

Nejsme obyčejný gym, jsme Bitevní pole .