1 0 3 !!!

Battle Charity RUN
___________________________

103 závodníků .
103 skvělých lidí .
103 dárců pro Kliniku dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol .
103 běžců .

Vy všichni jste obětovali svůj čas a volnou neděli, abyste přispěli tam, kde je to třeba .

Já Vám z celého srdce DĚKUJI .
DĚKUJI za Vás, že jsme společně mohli utvořit tak skvělou akci a přispět tam, kde je to třeba .

První ročník nás bylo 37 .
Nyní jsme zbořili a překročili hranici sta účastníků a bylo nás skoro 3krát tolik !!

Dojetí, že je tolik úžasných lidí, kteří nám věří a podporují nás v naší idei “pomáhat tam, kde je to zapotřebí”, je nepopsatelné .

D Ě K U J I 🧡
____________________________________________
#FitnessBitevnipole #bitevnipole
#BattleCharityRUN #fnmotol #SpoluVytvarimeNecoVyjimecneho

________________________________________________

Fitness Bitevní pole , Bitevní pole

Nejsme obyčejný gym, jsme Bitevní pole .