🧡BATTLE CHARITY RUN 🧡
.
💰 53 000,- 💰
_______________________________
Máme tu pro Vás přesnou částku, kterou se podařilo DÍKY VÁM vybrat pro Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole

Je úžasné, co se nám podařilo dokázat a jakou nemalou částkou můžeme pomoci tam, kde je to třeba 😊 .
DĚKUJEME ♥️

Celková částka, která se vybrala z Battle Charity RUN, čítá 53 000 kč.

Celý výtěžek byl převeden na Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

Konkretizovat přesný účel vybrané částky je nespravedlivé vzhledem k pacientům, kdy každý z nich potřebuje pomoc, takže Vše je v rukou primáře kliniky, který ví víc než kdokoliv z nás, kde je vybrané částky zapotřebí a my jsme moc rádi, že jsme mohli touto nemalou sumou pomoci tam, kde je to třeba.

Jak již bylo zmíněno, základní vize tohoto běhu je pomoci tam, kde je to třeba.

Nebýt jen člověkem slov, ale být především člověkem činu. Nežít jen sám pro sebe, ale žít pro druhé a především pro to něco udělat.

Jako malé děti jsme se naučili chodit, postupem času jsme to povýšili na běhání a teď nastala chvíle, kdy svou dovednost můžeme posunout zase o kousek dál, a sice každý náš běžecký krok se počítá a pomůže dobré věci.

Tak o tom přestaňme pouze mluvit a pojďme do toho společně.

Přesně tato myšlenka je zrodila v hlavě Tomáše Steinharta, majitele Fitness Bitevní pole.

Ovšem celá její realizace a celkový výsledek je především o lidech, kteří tuto ideu tak úžasně podpořili a vytvořili něco tak výjimečného, za což jim neskonale děkujeme. Díky!

Předchozí ročník tohoto běhu byl věnován Dobrovolnickému centru FN Motol, které právě úzce spolupracuje s Klinikou dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole. Dobrovolnické centrum poskytuje oporu dobrovolníkům, kteří se snaží aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů s dlouhodobou nemocí a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. Nyní částka přejde přímo k pacientům Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

Díky úspěchu těchto dvou ročníků nám Fakultní nemocnice v Motole, jakožto největší zdravotnické zařízení v ČR, nabídla naplno podpořit naší nově vzniklou neziskovou organizaci Battle Charity Run a uzavřela s námi dlouhodobou spolupráci.

Více pak v odkazu:

https://youtu.be/LsLduMy4M9Q

Máme obrovskou radost, že se šíření odkazu pomáhat druhým takto pozvedlo a my tak budeme moci v příštích letech uskutečnit velké věci a pomoci tam, kde je to třeba.

Pomáháme Pomáhat.

____________________________________________
#FitnessBitevnipole #bitevnipole
#BattleCharityRUN #fnmotol #SpoluVytvarimeNecoVyjimecneho

________________________________________________

Fitness Bitevní pole , Bitevní pole

Nejsme obyčejný gym, jsme Bitevní pole .