V týdnu jsme předali šek ve výši 134.100,- Kč.
Tato částka se nám podařila vybrat během 2 týdnů v rámci naši charitativní akce Battle Charity RUN.
Peníze budou použity na pomoc onkologickým dětem na jejich cestě k uzdravení.
A tohle je zatím jen zlomek naší cesty…
Našim dlouhodobým cílem je vybudování horského střediska, kam budou onkologické děti moci jezdit, kde se o ně postarají, kde se začlení do společnosti, která není kvůli jejich hendikepu vždy přívětivá, budou moci dospět, naučit se zlobit a budou připraveni na život po svém těžkém boji.

Mezi dílčí cíle patří úhrada nákladů za letní a zimní tábory, které pro děti pořádá

HAIMA CZ, z.s. , a také úhrada výplaty nemocničních psychologů, kterých je paradoxně v největší nemocnici v ČR nedostatek, a kteří mají rozhodující vliv pří vývoji pacientů během či po léčbě.
Věříme, že se nám tohle všechno společně povede skrze Battle Charity RUN a vytvoříme tak něco, na co můžeme být hrdí.
Battle Charity RUN není jen charitativní běh.
Je to filozofie pomoci druhým, vzájemné podpory, vytváření hodnot a tvorby něčeho, co se dříve mohlo zdát jako sen, ale na základě soustavné práce se stává realitou.
_________________
POMÁHÁME POMÁHAT
Battle Charity RUN 
Poděkování partnerům akce:
Cmon Run
Fakultní nemocnice v Motole
Praha 7
Praha.eu
Kalokagathia Aliance
Adastra Česká republika
Farma Dřetovice
ASB CZ
Sport.cz
Seznam.cz