Již 4. ročník charitativního běhu, pořádaný společností Bitevní pole, s.r.o., jehož hlavním cílem je na základě dobrovolných příspěvků, vybrat co největší částku pro Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol a podpořit tak její činnost, kterou poskytuje svým pacientům.

KDE:
Stromovka; Praha 7 – Holešovice

KDY:
Celá akce bude probíhat od 20.-27.11.2021

V těchto osmi dnech dáváme možnost všem potencionálním zájemcům, aby jejich účast nebyla omezena pouze jedním dnem a svůj běh si mohli zaběhnout odkudkoliv a to skrze aplikaci STRAVA.
Hromadný start pak proběhne v sobotu 27.11.

PODOBA AKCE:
Nově se akce bude skládat ze dvou částí:

https://fb.me/e/1x296dhwy

a) BĚH – buď odkudkoliv v daném termínu, či v rámci hromadného startu, který proběhne v sobotu 27.11. ve zvolených variantách běhu

b) AUKCE OBRAZŮ – po skončení běžecké části 27.11., se akce přesune do nedalekých prostor Fitness Bitevní pole, kde proběhne aukce obrazů umělců z Prahy 7, kdy vydražená částka opět poputuje na účet kliniky FN Motol; pro účastníky bude rovněž připraveno občerstvení

JAK PŘISPĚT/ VSTUPNÉ:
a) Převodem na transparentní účet 2101880923 / 2010
Přispět je možné od 20.- 27.11. 2021
Název účtu: Battle Charity Run
Veřejně dostupný k náhledu.
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101880923

b) Hotově do zapečetěné kasy v den konání akce: 27.11. 2021

VARIANTY BĚHU:
a) 100m:
věková hranice 1 – 10 let
b) 6km, 12km, 18km:
věková hranice + 10 let

TRASA BĚHU:
Trasa je situována v parku Stromovka a povede po schválených komunikacích, které nám byly stanoveny správou parku a splňují tak veškeré požadavky pro pořádání běžecké akce. Její podobu zde nahrajeme jako samostatný příspěvek.

HARMONOGRAM:
10:00 – start běhu na 100m / DĚTI
10:30 – start běhu na 18 km
12:00 – start běhu na 12 km
12:30 – start běhu na 6 km
16:00 – konec běžecké části
17:30 – aukce obrazů / pohoštění pro účastníky

PODMÍNKY:
Každý účastník se musí prokázat platným očkovacím průkazem či negativním antigenním/ PCR testem, který mu umožní startovat na charitativním běhu.

Každý v životě čelíme nějaké bitvě…
Teď tu ale nestojíš sám, ale je tu s tebou celá naše armáda Battle Charity RUN.

SPOLEČNĚ POMÁHÁME POMÁHAT

Váš Battle Charity RUN